Сектори

Фармация

Фармацевтичните връзки с обществеността изпълняват много по-важна роля, отколкото просто създаването на рекламни реклами; това е жизненоважно допълнение при обучението на пациентите за конкретно лекарство и заболяване.
В тази среда връзките с обществеността са безценен инструмент за комуникация. Той има способността да доставя сравнително балансирана и обективна информация за подобряване на научния обмен и може да бъде рентабилно използван през целия жизнен цикъл на продукта, дори за зрели марки и тези, които излизат от патент.

Нефт и горива

С повече от четири милиарда метрични тона нефт, произвеждани по целия свят годишно, нефтените и газовите компании остават един от най-доминиращите сектори в световната икономика. Проблемите с околната среда са все по-присъщи в съзнанието на хората и петролните и газовите компании трябва да обмислят идентичността на своята марка, за да определят как да останат успешни през 21 век.
Връзките с обществеността играят огромна роля в това. Силната PR игра ще помогне на този сектор да повиши нивото на доверие, което обществото има в индустрията, и да измени възприятията. По-долу разглеждаме три ключови начина, по които петролните и газовите компании могат да постигнат това.

Бързооборотни стоки

В сферата на бързооборотните стоки конкуренцията е изключително голяма, а клиентът има голям избор и дори е презадоволен. Поради тази причина е изключително важно марката да бъде разпознаваема, да има положителен имидж и лоялни клиенти. Освен препоръчителното присъствие в традиционните медии и социалните мрежи, от ключово значение е преразпределението и оптимизирането на комуникационните бюджети.