Дигитален Маркетинг

Фейсбук – създаване на профил на компанията с цел директно популяризиране и достигане както до бизнес средите, така и до крайните ползватели на продуктите. Тук съдържанието е на по-разбираем език. Таргетът са широката общественост и потенциални бизнес партньори. От ключово значение са бързото и адекватно отговаряне на коментари и кризисната комуникация.

LinkedIn –създаване на бизнес ориентиран профил на компанията и профили на служителите, както и регулярно качване на информация от сферата с определен бизнес тон и акценти. Тук се представят основните комуникационни послания на бранда. Изключително важна е кризисната комуникация и правилното реагиране на коментари или лични съобщения. Целта е популяризиране на компанията като експерт и създаване на бизнес контакти
YouTube –профил на компанията. Качване на видеа, които позволяват на широка аудитория да придобие нагледна представа за продуктите. Комуникиране на ключовите послания.
Инстаграм – създаване на профил на компанията с цел директно популяризиране и достигане както до бизнес средите, така и до крайните ползватели на продуктите. Тук съдържанието е на по-разбираем език. Таргетът са широката общественост и потенциални бизнес партньори. От ключово значение са бързото и адекватно отговаряне на коментари и кризисната комуникация.