Връзки с обществеността

Корпоративни комуникации. Вътрешна комуникация – Управление на цялостната комуникация на компанията към различните й публики като медии, държавни институции, служители, партньори, неправителствени организации и т.н.
Връзки с медиите. Кризисна комуникация – Подготовка и разпространение на материали към медиите като прессъобщение, интервюта, видеа. Организиране на пресконференции, представяне на продукт, услуга или др. тип събития за медиите. Изграждане на отношения между представителите на медиите и компанията. Управление на комуникациите по време на криза, така че да се тушират негативните последици върху имиджа на компанията. Изготвяне на кризисен план за действие, подготовка за изява пред медиите на служителите на компанията. Изготвяне на становище на компанията по повод възникналата кризисна ситуация и разпространението му във фирмените комуникационни канали и до заинтересовани медии.
Управление на репутацията. Стратегическо консултиране – Среден или дългосрочен план как да се позиционира компанията. Дефиниране на нови възможности за представяне на компанията и нейното популяризиране с цел по-голяма разпознаваемост. Наблюдение и влияние върху онлайн репутацията на бизнес или марка. Проактивна реакция на отрицателни споменавания или рецензии. Анализ на добрите и лошите комуникационни практики на компанията. Разработване на стратегия за оптимизиране на комуникационните разходи. Идентифициране на нови пазари, тенденции и подходи.